koekoek

Koekoek, koekoek.” Onmiskenbaar de roep van een koekoek, een schuwe vogel die zich niet makkelijk laat zien. De koekoek overwintert in Afrika en als je ‘m in het voorjaar weer hoort dan weet je dat het broedseizoen kan beginnen.

8475474

Koekoek (foto: Waarneming.nl / © Thijs Glastra)

In mei leggen alle vogels een ei
De koekoek staat bekend om zijn broedparasitisme. Het vrouwtje legt haar eitjes in de nesten van andere vogels. Niet zomaar in een willekeurig vogelnest. Ieder koekoekswijfje is gespecialiseerd in het imiteren van de eieren van een bepaalde vogelsoort, veelal de soort waardoor ze zelf is grootgebracht. In bosrijke streken heeft de koekoek de voorkeur voor de nesten van de heggenmus. In open cultuurlandschappen voor de nesten van de graspieper. En in moerassig gebied voor die van de kleine karekiet en de rietzanger.

Koekoeksjong
Dat het koekoeksei wordt geaccepteerd en uitgebroed komt omdat het lijkt op de eieren van ‘de gastouders’. Voor de koekoek is het van levensbelang om als eerste uit het ei komen. Wat het koekoeksjong vervolgens doet zie je in dit filmpje…

Het verklaart misschien wel de vondst van twee ‘verdwaalde’ vogeleitjes tijdens een wandeling vorige week.

jvdkoekoek_wit
Update 28/11/2016: Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben 2017 uitgeroepen tot Jaar van de Koekoek.
Update 11/05/2017: ‘cheating by nature’.

Advertenties

sporen van een vos?

Je kunt er achteloos aan voorbij lopen, maar als je diersporen in het oog leert krijgen, dan neem je vondsten als deze graag even onder de loep…

close look

waarneming 22 april 2016 (foto: © Marlies de Vet)

Dat dit geen hondendrol is dat is op te maken uit de vorm. En zo te zien is er een vogel verorberd want er steekt een veer uit het puntige uiteinde. We hebben hier dus te maken met een roofdier dat typische drollen draait en dat vogels op zijn menu heeft staan.

Uitwerpselen van marterachtigen zijn vaak gedraaid en eindigen in een punt. Ook de uitwerpselen van een vos zijn aan een uiteinde puntig en gedraaid. Zowel marters als vossen poepen op opvallende plaatsen. Om met zekerheid te kunnen vaststellen of dit een vossendrol is, hebben we meer informatie nodig. Dat vraagt om verder veldonderzoek…

Update 01/05/2016: Een tweede ‘markering’, midden op een bospad, versterkt het vermoeden dat het gaat om een territoriumafbakening van een vos.

Vossenlintworm
Met de blote hand uitwerpselen aanraken is nooit een goed idee maar met een vossendrol is het extra oppassen geblazen. Een vos kan besmet zijn met vossenlintworm, een parasiet die leeft in de darmen van de vos. De lintwormeitjes worden met de ontlasting uitgescheiden, waardoor verdere besmetting kan plaatsvinden. Meer informatie over vossenlintworm is te vinden op www.rivm.nl.

“hij doet niks”

Jagen is voor honden natuurlijk gedrag. Veel honden gaan uit nieuwsgierigheid of als spel achter geuren aan. Het zoeken, opjagen en achtervolgen van dieren is een ‘zelfbelonend’ fenomeen; de opwinding zorgt voor de aanmaak van stoffen in de hersenen die de hond een goed gevoel geven.

Verstoring van de natuur
In het wild levende dieren zien in een hond een roofdier, ook in de hond die alleen nieuwsgierig is en “niets doet”. De aanwezigheid van de hond op zich zorgt al voor verstoring. Dieren die op de grond leven moeten permanent op hun hoede zijn voor aanvallers. Bij loslopende honden kunnen zij niet voorspellen of ze een risico lopen.

In het voorjaar zijn broedende vogels en net geboren dieren extra gevoelig voor verstoring door struinende honden.

poster-ree-en-hondReekalfjes
Jonge reekalfjes zijn zeer kwetsbaar. Als de reegeit op zoek is naar voedsel, laat ze haar jongen op een rustig plekje achter. Vanwege hun schutkleur zijn de reekalfjes voor ons niet goed te zien, maar tegen loslopende honden zijn ze weerloos.

Zorgplicht
In de Flora en Faunawet staan bepalingen die te maken hebben met het laten loslopen van honden.

Artikel 16 (3): Een ieder is verplicht te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.

Wie met zijn hond in de natuur loopt, moet er dus altijd voor zorgen dat zijn hond niet achter wild aangaat (Loslopen of aanlijnen, Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren).