verpesticiden

In 2016 werd in de Nederlandse landbouw 5.700.000 kg chemische middelen gebruikt. Dit is 3,5 procent minder dan bij de vorige meting in 2012, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke vier jaar publiceert het CBS cijfers over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Om de respons en daarmee de kwaliteit van de CBS-enquête te waarborgen is deelname sinds 2016 verplicht.

Hoeveel kilogram landbouwgif is er in de periode 2012-2018 in totaal gebruikt? En hoe verhoudt dit intensief gebruik van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ zich tot SDG12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen?

Gebruik van landbouwgif in Nederland (bron: CBS.nl)

Gebruik van landbouwgif in Nederland (bron: CBS.nl)

Die vragen blijken nog open te staan. Feit is dat Nederland met 90,3 miljard euro de op één na grootste exporteur van landbouwgoederen van de wereld is, na de Verenigde Staten. Maar deze economische ‘medaille’ heeft dus een ecologische keerzijde… we ‘verpesticiden’ onze leefomgeving.

Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn mondiale duurzaamheidsdoelen… met lokale uitdagingen!

Glyfosaat bespoten weiland (bron: Waarneming.nl)

genieten

© Marlies de Vet, ook gepubliceerd in De Uitstraling, week 17 2019