winterzonnewende

Midwinter
De donkerste dagen van het jaar met als hoogtepunt: de dag waarop de zon het laagste stand bereikt om vanaf dit punt te wenden – de zonnewende (solstice).

Feest van het licht
De terugkeer van het licht is een belangrijk moment in de jaarcyclus van de natuur. Als het licht dagelijks weer toeneemt en gemiddelde temperatuur weer stijgt, komt ‘de natuur’ langzaam weer op gang… Van oudsher reden voor een feest.

Seizoenen
Onze astronomische seizoenen ontstaan door de elliptische baan van de aarde om de zon en de rotatieas van de aarde, die niet loodrecht op de aardbaan om de zon staat. Hierdoor varieert de sterkte en de hoeveelheid zonlicht in de loop van het jaar. Rebecca Kaplan legt het uit in dit animatiefilmpje.

Advertenties

sint-janskruid

Een plant vernoemd naar een heilige die tijdens midzomer geëerd wordt met een feestdag. Aanleiding om me ‘ns te verdiepen in de oorsprong van deze naam.

waarneming 18 juni 2016 (foto: © Marlies de Vet)

waarneming 18 juni 2016 (foto: © Marlies de Vet)

Midzomer
Sint-Janskruid staat omstreeks midzomer in volle bloei. Als je de goudgele bloemen tussen je vingers stuk wrijft, worden ze bloedrood. Het ‘bloed’ van de Germaanse god Baldr

Onder invloed van het christendom kreeg het midzomerfeest een christelijk kader: “Sint Jan de Dooper (24 Juni) is de groote dag van het Midzomerfeest met zijn offermaaltijden, en speelt daarom in het Germaansche volksleven een voorname rol.

Zoo schrijft de H. Augustinus (Sermo 289): ‘Opdat de mensch mocht vernederd worden, is heden Johannes geboren, nu de dagen beginnen af te nemen; opdat God verheven worde, is Christus geboren op dien dag, waarop de dagen beginnen te groeien.’

Reeds vroeg trad het geboortefeest van dezen heilige in verband met het Midzomer-, of Zonnestilstandsfeest, en dit verband werd nauwer, naarmate men meer innerlijke betrekking tusschen beide feesten meende te kunnen waarnemen.” (Bron: Nederlandsche Volkskunde, p. 234)

huile-vegetale-millepertuis-bio-2‘Jaag den duivel’
Sint-Janskruid is een plant met geneeskrachtige eigenschappen. En met magische krachten; vanwege het vermeende vermogen “booze geesten te verdrijven” werd het ook wel ‘Jaag den duivel’ genoemd. De bladeren van Sint-Janskruid hebben doorschijnende puntjes, alsof ze geperforeerd zijn. De Latijnse naam ‘hypericum perforatum’ verwijst hiernaar. In de middeleeuwen dacht men dat deze gaatjes werden aangebracht door kwade geesten die de wonderkracht van de plant wilden vernietigen.